امام جمعه اسدیه: آیت الله هاشمی رفسجانی مجتهدی در علم سیاست بود

بیرجند - ایرنا - امام جمعه اسدیه مرکز شهرستان درمیان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی دانست و گفت: هاشمی رفسنجانی مجتهدی در علم سیاست بود.

امام جمعه اسدیه: آیت الله هاشمی رفسجانی مجتهدی در علم سیاست بود