رییس جمهور ساحل عاج دولت جدید معرفی کرد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
رییس جمهور ساحل عاج دولت جدید معرفی کرد

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از ابیجان گزارش داد که رییس جمهور ساحل عاج در پی استعفای کابینه، یک دولت جدید اما کوچکتر از قبل معرفی کرد.

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از ابیجان گزارش داد که رییس جمهور ساحل عاج در پی استعفای کابینه، یک دولت جدید اما کوچکتر از قبل معرفی کرد. براساس این گزارش، بعد از آنکه الحسن واتارا، رییس جمهور ساحل عاج روز دوشنبه استعفای 'دانیل کابلان دونکن' نخست وزیر و دولت وی را پذیرفت، امروز دولتی جدید را معرفی که به کوچکتر از دولت قبلی است.­
این گزارش حاکی است، در حالی که نزدیک به یک ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور که در آن ائتلاف حزب حاکم ساحل عاج پیروز شده بود، می گذرد وی سعی کرد با کمترین تغییری در کابینه اغلب وزیران قبلی را در کابینه جدید نگهدارد.
واتارا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که اعضای 35 نفره کابینه را به 28 تن تقلیل داده است.
بر اساس این بیانیه وزیران دارایی و برنامه و بودجه، کشاورزی، دفاع و کشور قبلی همچنان در مقام قبلی خود ابقا می شدند، اما 'تیری تانو' رییس سابق بانک پن افریکن جایگزین وزیر انرژی قبلی شده است و در عین حال ژان لویی بیلون، وزیر بازرگانی کشور نیز به همراه فرماندهان ارتش، پلیس و ژاندارمری از مقام خود برکنار شدند.
به گزارش رویترز، واتارا در عین حال دیروز 'آمادو گون گولیبالی' که از مشاوران و دستیاران ارشد او در حزب حاکم است را به عنوان نخست وزیر کشور معرفی کرده بود.
وی همچنین طی فرمانی ژنرال 'سومایلا باکایوکو' فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح، ژنرال 'جیرفی کواکو کواسی' فرمانده عالی ژاندارمری ملی و 'بریدو مبیا' رئیس کل پلیس را نیز برکنار کرده بود.
به گزارش خبرگزاری 'د.پ.آ'ی آلمان، ژنرال 'سیکو توری' به عنوان فرمانده جدید ستاد ارتش، ژنرال 'نیکولا کوادیو' فرمانده جدید ژاندارمری و 'یوسف کویاتی' نیز به عنوان رئیس کل پلیس کشور منصوب شدند.
این عزل و نصب‌ها به دنبال شورش نظامیان در شهر بواکیه، دومین شهر بزرگ ساحل عاج، صورت گرفت.
سربازان شورشی خواهان دریافت پاداش و افزایش حقوق، ارتقای درجه و تامین مسکن بودند.
سربازان شورشی 4 روز قبل در بواکیه وزیر دفاع را گروگان گرفته و پس از چند ساعت وی را آزاد کردند.
رییس جمهور ساحل عاج دولت جدید معرفی کرد