Home

حکم دبیر فدراسیون کشتی صادر شد

تهران - ایرنا - وزیر ورزش و جوانان در حکمی «رضا لایق» را به عنوان دبیر فدراسیون کشتی منصوب کرد.

حکم دبیر فدراسیون کشتی صادر شد