تاکید مدیر جهاد کشاورزی اشکذر بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
تاکید مدیر جهاد کشاورزی اشکذر بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

یزد - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی اشکذر گفت: در جهت تداوم تولید و حفظ محصولات کشاورزی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی جهاد کشاوری اجرا می شود.

یزد - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی اشکذر گفت: در جهت تداوم تولید و حفظ محصولات کشاورزی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی جهاد کشاوری اجرا می شود. به گزارش ایرنا، عباس بشارتی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان افزود: اگر اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغی در خارج از محدوده طرحهای هادی روستایی و محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها قرار گرفته باشد هر گونه ساخت و سازی با هر عنوانی باید با اخذ مجوز از سوی جهاد کشاورزی صورت گیرد در غیر این صورت پرونده ای برای متخلف صادر و به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی اشکذر یا آور شد: دستگاه هایی که نسبت به خدمات زیر بنایی ساخت و سازها اعم از گاز ، آب ، برق و تلفن بدون مجوز اقدام نمایند متخلف هستند که در مرحله اول به مدت شش ماه تا یک سال محکوم به انفصال از خدمات دولتی و در صورت تکرار این انفصال به صورت دائم صورت می گیرد.
وی افزود: چنانچه شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها بدون مجوز تغییر کاربری که توسط کمیسیون تشکیل شده درجهاد کشاورزی مجوزی را صادر نمایند به تشخیص دادگاه های صالحه ضمن ابطال مجوزبه جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین محکوم و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
بشارتی اظهار داشت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی یک تکلیف قانونی است که هر یک از کارمندان جهاد کشاورزی در هر کجاتغییر کاربری را مشاهده نمودند مکلف به ارائه گزارش و پیگیری قانونی هستند.
وی خاطر نشان کرد: روستائیان نیازمند به زمین برای ساخت و ساز اگر با کمبود زمین در حوزه روستایی خود رو به رو هستند باید توسط شورا و دهیاری درخواستی به بنیاد مسکن ارائه و از آن طریق زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز را در اختیار گیرند.
مرکز شهرستان اشکذر در 20 کیلومتری استان یزد قرار دارد.
7546/ 6197خبرنگار : سعیده السادات خاتمی ** انتشار : فلاح
تاکید مدیر جهاد کشاورزی اشکذر بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
jkkjkjkjkj