Home

ظرفیت ذخیره سازی غلات در استان قزوین 354 هزار تن است

قزوین-ایرنا- مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: ظرفیت ذخیره سازی محصولات زراعی غلات در استان 354 هزار تن است که عمده آن به صورت سیلوهای مکانیزه و بهداشتی می باشد .

ظرفیت ذخیره سازی غلات در استان قزوین 354 هزار تن است