تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی کوهی خیل جویباردهه فجر بهره برداری می شود

ساری – ایرنا – بخشدار بخش گیلخواران جویبار گفت که همزمان با دهه مبارک فجر امسال ، تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی کوهی خیل در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی کوهی خیل جویباردهه فجر بهره برداری می شود