Home

پیکر همسر و مادر 4 شهید در شهرضا تشییع شد

اصفهان – ایرنا – پیکر همسر شهید علی باقری و مادر چهار شهید شامل حسن، حسین، افسانه و فاطمه باقری بر دوش مردم قدرشناس شهرستان شهرضا تشییع شد.

پیکر همسر و مادر 4 شهید در شهرضا تشییع شد