Home

اجرای پزشک خانواده در 60 درصد نقاط کشور/همراهی تیم پزشکی با مقامات

یاسوج- ایرنا- سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که طرح پزشک خانواده در حدود 60درصد نقاط کشور شامل روستاها، شهرهای زیر 20 هزار نفر، مناطق عشایری و بخشی از شهرهای زیر 50 و 100 هزار نفر اجرا شده است.

اجرای پزشک خانواده در 60 درصد نقاط کشور/همراهی تیم پزشکی با مقامات