Home

برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصر

تهران – ایرنا - مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام (ره ) و رهبری روز چهارشنبه با شرکت رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره و شماری از سفرا و دیپلمات های خارجی برگزار شد.

برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصر
  test