وظایف دولت جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها مشخص شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف دولت را در راستای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها مشخص کردند.

وظایف دولت جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها مشخص شد