مردم تخلفات صنفی را گزارش کنند

آستارا - ایرنا - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: رسیدگی به همه تخلفات اصناف این شهرستان بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و شهروندان باید با مراجعه حضوری یا با تلفن 124 تخلفات صنفی را گزارش کنند.

مردم تخلفات صنفی را گزارش کنند