هشدار ترامپ به شرکت های آمریکایی که شغل ها را به خارج انتقال می دهند

تهران – ایرنا – دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات هشتم نوامبر (18 آبان ماه) به شرکت های آمریکایی هشدار داد: اگر تولید خود را به کشورهای خارجی انتقال دهند، مالیات قابل توجهی بر محصولات آنها اعمال خواهد شد.

هشدار ترامپ به شرکت های آمریکایی که شغل ها را به خارج انتقال می دهند