Home

حضور گسترده مقامات و شخصیت های دیپلماتیک در مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی در کویت

تهران - ایرنا - مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام راحل و رهبری با حضور گسترده مقامات سیاسی و فرهنگی واجتماعی و شخصیت های دیپلماتیک در سفارت کشورمان در کویت برگزار شد.

حضور گسترده مقامات و شخصیت های دیپلماتیک در مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی در کویت
  test