رسانه‌های چین: تحویل هواپیمای ایرباس به ایران از دستاوردهای مهم برجام است

پکن - ایرنا - خرید و تحویل اولین فروند از محموله بزرگ هواپیماهای خریداری شده ایران از شرکت هواپیماسازی ایرباس روز پنجشنبه در رسانه های گروهی چین با بازتاب گسترده ای همراه بود.

رسانه‌های چین: تحویل هواپیمای ایرباس به ایران از دستاوردهای مهم برجام است