برنامه های خبری روز پنجشنبه مرکز البرز

کرج - ایرنا - برگزاری مراسم یادبود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه اصلی روز پنجشنبه مرکز البرز است.

برنامه های خبری روز پنجشنبه مرکز البرز