استفاده از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان صادر شد

قزوین - ایرنا - معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده بهینه از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان در استان را برای همگان ابلاغ کرد.

استفاده از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان صادر شد