استفاده از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان صادر شد

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵

قزوین - ایرنا - معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده بهینه از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان در استان را برای همگان ابلاغ کرد.

قزوین - ایرنا - معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده بهینه از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان در استان را برای همگان ابلاغ کرد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در این بخشنامه که نسخه ای از آن به ایرنا نمابر شده، آمده است: نظر به ضرورت توجه به امر نشاط اجتماعی و نقش ورزش همگانی در این خصوص و به منظور استفاده بهینه از فضاهای موجود و قابل استفاده دستگاه های اجرایی در امر ورزش همگانی، اماکن ورزشی موجود در دستگاه ها همه روزه از ساعت 6 الی 8 و 30 دقیقه به صورت رایگان برای استفاده عموم در نظر گرفته شود.
در پایان این بخشنامه آمده: بدیهی است هماهنگی، چگونگی ساماندهی و نظارت بر حسن انجام امور برعهده اداره کل ورزش و جوانان و هیات ورزش های همگانی استان خواهد بود.
حدود 50 دستگاه های اجرایی در استان مشغول فعالیت بوده و استفاده از ظرفیت های ورزشی آنها نقش بسیار مهمی در توسعه ورزش های همگانی برعهده خواهد داشت.
استفاده از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان صادر شد