Home

استفاده از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان صادر شد

قزوین - ایرنا - معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده بهینه از فضاهای ورزشی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان در استان را برای همگان ابلاغ کرد.