ناظران ویژه رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز معرفی شدند

تهران - ایرنا - مجید احتشام زاده، حمید برادران و مهران احدی از قهرمانان صاحب نام تنیس روی میز ایران به عنوان ناظران ویژه رقابت های انتخابی تیم ملی معرفی شدند.

ناظران ویژه رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز معرفی شدند