ورزش صبحگاهی تاثیر بسزایی در افزایش روحیه دانش آموزان دارد

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
ورزش صبحگاهی تاثیر بسزایی در افزایش روحیه دانش آموزان دارد

کرج-ایرنا-کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و شهرستان فردیس گفت:ورزش صبحگاهی، علاوه بر تاثیرات بسزایی جسمانی، در شادابی و نشاط و افزایش روحیه نیز نقش پررنگی دارد.

کرج-ایرنا-کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و شهرستان فردیس گفت:ورزش صبحگاهی، علاوه بر تاثیرات بسزایی جسمانی، در شادابی و نشاط و افزایش روحیه نیز نقش پررنگی دارد. به گزارش ایرنا، وحید نوری روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی ورزش صبحگاهی در ناحیه 2کرج که ویژه معلمان تربیت بدنی برگزار شد، افزود: ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عـامل مهمی در ایجـاد نشاط و شـادابی وتأمین سـلامت جسم و روح دانش آموزان باشد.
وی ادامه داد: این برنامه با توجه به ویژگی هایی خاص آن در 3 بخش گـرم کردن، پیـاده کـردن هدف و بازگشت به حالت اولیه طراحی می شود.
نوری گفت: انجام این برنامه در ابتـدا بـا افـزایش تـدریجی ضربـان قلب توأم است که به آستانه تحریک برای افزایش استقامت عمومی می رسد و سرانجام به حالت اولیه باز می گردد.
وی بیـان داشت: ورزش در رشد طولی استخـوان و نیز آرایش سلول های استخوانی تـأثیر بسیار نـاچیزی دارد، امـا تأثیر فعـالیت های ورزشی در افزایش تراکم و رشد عرضی استخوان با افزایش مواد معـدنی در آن تـأیید شده است و بـی تحـرکی و حـذف فشار مکانیکی از استخوان ها باعث کاهش مواد معدنی و کاهش استحکام آنها می شود.
کارگاه آموزشی ورزش صبحگاهی در ناحیه 2 کرج ویژه معلمان تربیت بدنی باشرکت ٩٦ نفر از همکاران به مدرسی راحله ارژنگ برگزار شد.
ورزش صبحگاهی تاثیر بسزایی در افزایش روحیه دانش آموزان دارد
jkkjkjkjkj