ورزش صبحگاهی تاثیر بسزایی در افزایش روحیه دانش آموزان دارد

کرج-ایرنا-کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و شهرستان فردیس گفت:ورزش صبحگاهی، علاوه بر تاثیرات بسزایی جسمانی، در شادابی و نشاط و افزایش روحیه نیز نقش پررنگی دارد.

ورزش صبحگاهی تاثیر بسزایی در افزایش روحیه دانش آموزان دارد