82 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد

اراک - ایرنا - جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 82 کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف و ضبط شد.

82 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد