Home

برای اعزام آمبولانس در موارد غیراورژانسی پیش بیمارستانی اصرار نشود

زنجان - ایرنا - مسئول فنی فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: افراد در تماس با اورژانس 115 برای اعزام آمبولانس در موارد غیر اورژانسی پیش بیمارستانی اصرار نورزند.