استاندار مازندران: هاشمی رفسنجانی، الگوی مدیریت انقلاب و جهاد بود

ساری- ایرنا- استاندار مازندران از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان صمیمی ترین یار امام و رهبری یاد کرد و گفت : سردار سازندگی الگوی مدیریت انقلاب و جهاد بود.

استاندار مازندران: هاشمی رفسنجانی، الگوی مدیریت انقلاب و جهاد بود