سفر کوتاه وزیر امور خارجه آمریکا به گرجستان

باکو – ایرنا – جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر کوتاه به گرجستان عزیمت کرد.

سفر کوتاه وزیر امور خارجه آمریکا به گرجستان