هوای اصفهان سالم است

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
هوای اصفهان سالم است

اصفهان - ایرنا - میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان از 24 ساعت گذشته تا ظهر روز پنجشنبه در شرایط سالم قرار دارد.

اصفهان - ایرنا - میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان از 24 ساعت گذشته تا ظهر روز پنجشنبه در شرایط سالم قرار دارد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم و بر حسب شاخص آلودگی هوا و اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان از 24 ساعت گذشته تا ظهر روز امروز، عدد 88 (AQI) را نشان می دهد.
غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 95، بلوار دانشگاه 86، خیابان رودکی 77، بزرگراه خرازی 94،چهارباغ خواجو 89، میدان امام حسین90 و خیابان پروین 82(AQI) رسیده است.
وضعیت کیفی هوا در خمینی شهر، مبارکه، شاهین شهر و نجف آباد نیز سالم گزارش شده است.
کاشان نیز با 104 AQI)در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
بر اساس شاخص کیفی هوا،این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.
پ/8114/ 6022 خبرنگار: اکبری - انتشار: عمادی
هوای اصفهان سالم است