قتل زن دلار فروش در تصادف ساختگی جاده آبادان

آبادان - ایرنا - تصادف مرگبار در مسیر ورودی شهر آبادان سناریوی مرموز یک جنایت ساختگی را پیش روی ماموران پلیس آگاهی آبادان قرار داد.

قتل زن دلار فروش در تصادف ساختگی جاده آبادان