Home

امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط فرزند ارشد فیدل کاسترو

مادرید- ایرنا-«فیدل کاسترو دیاز بالارت» فرزند ارشد فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.