Home

رامسر ، میزبان نخستین سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی

نوشهر- ایرنا - نخستین نمایشگاه و سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی 11 اردیبهشت سال آینده در شهرستان رامسر برگزار می شود.

رامسر ، میزبان نخستین سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی
  test