مصدومیت سه سرنشین پراید در مه ولات

تربت حیدریه - ایرنا - برخورد خودرو سواری پراید با حفاظ کنار جاده در مه ولات منجر به زخمی شدن سه سرنشین این خودرو شد.

مصدومیت سه سرنشین پراید در مه ولات