نجات 4400 مهاجر غیرقانونی در آب های مدیترانه

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نجات 4400 مهاجر غیرقانونی در آب های مدیترانه

تهران – ایرنا – منابع خبری گزارش دادند که گارد ساحلی لیبی و ایتالیا طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته حدود چهار هزار و 400 مهاجر غیرقانونی را از آب های مدیترانه نجات دادند.

تهران – ایرنا – منابع خبری گزارش دادند که گارد ساحلی لیبی و ایتالیا طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته حدود چهار هزار و 400 مهاجر غیرقانونی را از آب های مدیترانه نجات دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه گذشته گارد ساحلی ایتالیا و لیبی دو هزار و 900 مهاجر غیرقانونی را در آب های لیبی و ایتالیا در دریای مدیترانه از آب بیرون کشیدند.
براساس این گزارش ، روز جمعه نیز گارد ساحالی ایتالیا 1500 مهاجر غیرقانونی را که در 11 قایق در آب های مدیترانه سرگردان بودند، نجات دادند.
از آغاز سال جاری میلادی تاکنون به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، بیش از 43 هزار پناه جو در دریا نجات داده شدند و بیش از یک هزار و 150 نفر نیز مفقود شده و یا جان خود را از دست داده اند. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل دریای مدیترانه تبدیل به مرگبارترین مسیر مهاجرت غیرقانونی در جهان شده است.
شبک**9365**1392**مترجم: رضامیرزائی**انتشار : ابوالفضل بابایی
نجات 4400 مهاجر غیرقانونی در آب های مدیترانه