فعالیت ادارات استان ایلام روز شنبه از ساعت 10 صبح آغاز می شود

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
فعالیت ادارات استان ایلام روز شنبه از ساعت 10 صبح آغاز می شود

ایلام - ایرنا - استاندار ایلام گفت: فعالیت همه دستگاه های اجرایی این استان در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه با 2 ساعت تاخیر از ساعت 10 صبح آغاز می شود.

ایلام - ایرنا - استاندار ایلام گفت: فعالیت همه دستگاه های اجرایی این استان در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه با 2 ساعت تاخیر از ساعت 10 صبح آغاز می شود. محمدرضا مروارید روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این تاخیر در شروع فعالیت دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های خدماتی و درمانی نمی شود.
وی افزود: این تصمیم بخاطر همکاری کارکنان دستگاه های اجرایی و اداری در امر برگزاری انتخابات روز جمعه اتخاذ شد لذا فعالیت دستگاه های اجرایی استان امروز با تاخیر 2 ساعته شروع خواهد شد.
فعالیت ادارات استان ایلام روز شنبه از ساعت 10 صبح آغاز می شود