عنوان های اصلی روزنامه های 30 اردیبهشت در خراسان رضوی

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
عنوان های اصلی روزنامه های 30 اردیبهشت در خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- برگزاری با شکوه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان های اصلی روزنامه ها و ویژه نامه های روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 در استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

مشهد- ایرنا- برگزاری با شکوه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان های اصلی روزنامه ها و ویژه نامه های روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 در استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است. *روزنامه خراسان
این روزنامه عکس و تیتر نخست خود را به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داد و با انتشار تصاویری از حضور و مشارکت مردم نوشت: 'برندگان اصلی'
*ویژه نامه استانی روزنامه خراسان
این ویژه نامه تیتر و عکس نخست خود را مشابه روزنامه خراسان منتشر کرد و نوشت: 'برندگان اصلی'
* روزنامه شهرآرا
این روزنامه با انتشار تصویری در ابعاد بزرگ از یکی از شعب اخذ رای و حضور پررنگ مردم در پای صندوق های رای عنوان ' مردم پیروز شدند ' را برای آن برگزیده است ..
* روزنامه اتفاقیه
این روزنامه نیز تیتر و عکس صفحه نخست خود را به انتخابات و مشارکت گسترده مردم اختصاص داد و با روتیتر 'متشکریم' نوشت: 'مردم کار را تمام کردند'
*روزنامه قدس
این روزنامه نیز روتیتر ' حضور گسترده ملت در 29 اردیبهشت مشارکت بالای 70 درصد را رقم زد' و به دنبال آن تیتر ' حماسه ملت؛ پیروزی نظام' را در کنار عکس نخست خود که تصویری از حضور مردم در پای صندوق های رای است منتشر کرده است.
*ویژه نامه روزنامه قدس
در صفحه نخست این ویژه نامه نیز عنوان ' تبلور حضور مردم خراسان در حماسه اردیبهشت' به عنوان تیتر نخست منتشر شده و در جایگاه عکس نخست نیز تصویری از یکی از شعب اخذ رای و حضور گسترده مردم در پای صندوق ها، چاپ شده است.
عنوان های اصلی روزنامه های 30 اردیبهشت در خراسان رضوی