Home

گزارش سایت کمیته بین المللی پارالمپیک از سیامند رحمان

در وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک در بررسی از عملکرد سیامند رحمان در بازیهای پارالمپیک ریو آمده است: انتظار می‌رود که سیامند رحمان، قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان، ضمن اینکه از عنوان قهرمانی خود در رقابت های لندن 2012 دفاع کند، به رکورد تاریخی 300 کیلوگرم نیز دست یابد.

از: ایسنا
گزارش سایت کمیته بین المللی پارالمپیک از سیامند رحمان
  test