نگاه برخی مدیران دستگاه‌ها نگاه توسعه‌ای نیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: نگاه برخی مدیران دستگاه‌ها نگاه توسعه‌ای نیست و به دلیل محدودیت‌های فراوان نگاه‌های ضعیفی به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حسن میرزاخانی در نشست مدیران سازمان اقتصاد و دارایی استان با نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل سازنده نمایندگان استان قطعا  قدرت چانه‌زنی در سطح ملی را افزایش می‌دهد که این خود باعث بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استان خواهد شد.

وی افزود: مباحث بودجه‌ای استان مرکزی نیاز به بازنگری اساسی دارد تا با توجه به بودجه سال 95 کمک به وضعیت اعتبارات و معیشت پرسنل دستگاه‌های اجرایی استان مد نظر قرار گیرد. استان مرکزی در سال 95 دو هزار و 450 میلیارد تومان درآمد داشته و مجموع اعتبارات استان رشدی 35 درصدی را نشان می‌دهد.

میرزاخانی در ادامه به شاخص‌های استانی و جایگاه استان مرکزی اشاره کرد و گفت: در بحث GDP به طور متوسط رشد 28 درصدی از سال 84 تا 94 اتفاق افتاده و در بحث درآمد رتبه‌ هفتم به استان اختصاص دارد که از رشد 27 درصدی از سال 84 تا 94 برخوردار بوده است. در بحث تامین درآمدها رتبه 10 و در جذب اعتبارات رتبه 20 را داریم. در سال‌های 82 تا 94 بیشترین سهم تولیدات ناخالص داخلی مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و خدمات بوده است.

میرزاخانی به رشد درآمدهای استانی اشاره کرد گفت: در بحث درآمدهای استانی از سال 84 تا 94 رشد 31 درصدی سالانه را داشته‌ایم و به طور متوسط 60 درصد در درآمدهای ملی رشد کرده‌ایم.

وی افزود: تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در استان نیازمند برقراری امنیت است، البته نبود امنیت صرفا منوط به وجود بحران در کشور نیست، بلکه موانع هم می‌توانند ناامنی تلقی شوند که رفع اینگونه ناامنی‌ها نیازمند کمک تمام دستگاه‌های مجوزدهنده و خدمات‌دهنده است. نگاه برخی مدیران دستگاه‌ها نگاه توسعه‌ای نیست و به دلیل محدودیت‌های فراوان نگاه‌های ضعیفی به بحث سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. همچنین با کمبود کارشناسان ویژه در این بحث مواجه هستیم. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی جهت صدور مجوز و تأمین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری نیز ضعیف است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: متأسفانه مقوله سرمایه‌گذاری در کشور متولی خاصی ندارد. برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید فرش قرمز پهن کرده و موانع را رفع کنیم.

نگاه برخی مدیران دستگاه‌ها نگاه توسعه‌ای نیست