«گشت عصرانه تهران قدیم» در روزهای آخر رمضان

«گشت عصرانه تهران قدیم» در روزهای آخر ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

<
از: ایسنا
«گشت عصرانه تهران قدیم» در روزهای آخر رمضان