Home

دونده المپیکی ایران به کنیا می‌رود

دونده المپیکی ایران به کنیا می‌رود

دونده المپیکی ماراتن ایران برای برگزاری اردوی آماده‌سازی راهی کنیا می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد جعفر مرادی دونده المپیکی ماراتن ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی راهی کنیا می‌شود تا خود را برای حضور در المپیک 2016 ریو آماده کند.

مدت این اردو 40 روز است و مرادی 13 تیر به این کشور سفر می‌کند.

این دوومیدانی کار تا آغاز بازی های المپیک 2016 در کنیا می‌ماند و از این کشور راهی ریو برزیل می‌شود.

دونده المپیکی ایران به کنیا می‌رود