Home

نشست سران اروپا در بروکسل برای بررسی بریگزیت

در شرایطی که دیوید کامرون راهی بروکسل شده است، پارلمان اروپا با حضور سران این اتحادیه با هدف بررسی شرایط انگلیس پس از بریگزیت تشکیل جلسه داد. پیش‌نویس خروج انگلیس، عصر امروز تایید می‌شود.

از: ایسنا
نشست سران اروپا در بروکسل برای بررسی بریگزیت