دعای روز بیست‌ وسوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست‌ وسوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است :

<
از: ایسنا
دعای روز بیست‌ وسوم ماه مبارک رمضان