دعای روز بیست‌وپنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست‌وپنجم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است :

<
از: ایسنا
دعای روز بیست‌وپنجم ماه مبارک رمضان