رونالدو: فتح یورو یک رویاست

مهاجم پرتغال قهرمانی در یورو را یک رویا می داند.

<
از: ایسنا
رونالدو: فتح یورو یک رویاست