جودوکاران پاداش سهمیه المپیک خود را گرفتند

تیم ملی جودوی ایران به همراه گواری سرپرست فدراسیون و رودکی مدیر تیم های ملی جودو با حضور در کمیته ملی المپیک و دیدار با کیومرث هاشمی، پاداش سهمیه المپیکی جودوکاران را دریافت کردند.

<
از: ایسنا
جودوکاران پاداش سهمیه المپیک خود را گرفتند