Home

استقبال راه‌پیمایان از فرهنگسرای قدس در میدان انقلاب

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روز جهانی قدس با طراحی , راه‌اندازی غرفه‌های فرهنگی در قالب «فرهنگسرای قدس» در میدان انقلاب و توزیع هزاران محصول فرهنگی با استقبال پرشور شهروندان روزه‌دار مواجه شد.

استقبال راه‌پیمایان از فرهنگسرای قدس در میدان انقلاب
از: ایسنا