ویژگی‌ها و شخصیت سیاسی روحانی از زبان سفیر ایران در کرواسی

سفیر ایران در کرواسی گفت: در ایران دولت کارآمدی سرکار است که فعالیت خیلی خوبی دارد و شرایط لازم برای همکاری پرثمر دو کشور ایران و کرواسی در راستای منافع دو ملت زمینه‌سازی شده است

<
از: ایسنا
ویژگی‌ها و شخصیت سیاسی روحانی از زبان سفیر ایران در کرواسی