بشار اسد: هرج و مرج در سوریه بر ایران، روسیه و اروپا تاثیر می‌گذارد

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: روسیه و ایران با حمایت از ملت سوریه از ثبات دفاع می‌کنند زیرا هرج و مرج در سوریه باعث آغاز دومینویی در منطقه ما خواهد شد و بر همه کشورهای همسایه از جمله ایران، روسیه و نیز اروپا تاثیر خواهد گذاشت.

<
از: ایسنا
بشار اسد: هرج و مرج در سوریه بر ایران، روسیه و اروپا تاثیر می‌گذارد