قاسمی: شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاران ورزشی است

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
قاسمی: شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاران ورزشی است

مدیر رادیو ورزش معتقد است خبرنگاران برای این که بتوانند از امنیت شغلی خود دفاع کنند باید از تخصص‌های تک بعدی به سمت تخصص‌های چند بعدی حرکت کنند.

دکتر حمید قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با تبریک روز جهانی ورزشی‌نویسان به خبرنگاران ورزشی، اظهار کرد: به لحاظ فرهنگی نام گذاری چنین روزی فرصت ارزشمندی است برای قدردانی و مورد توجه قرار دادن روزنامه‌ نگاران عرصه خبر ورزشی است که به عنوان یک حرفه و تخصص در این حوزه فعالیت می‌کنند و ضمن مطرح کردن مشکلات عمومی جامعه، مشکلات خاص را نیز با توجه به چارچوب‌های تعریف شده مورد توجه قرار می‌دهند.

وی ادامه‌ داد: تنوع رسانه‌ها و شکل‌گیری شبکه های اجتماعی سبب شده تا هر رسانه روش‌های خاصی را برای اطلاع رسانی داشته باشد و این مساله یک تهدید جدی برای رسانه‌های سنتی است، زیرا خیل عظیمی از مخاطبان برای این که سریع‌تر در جریان اخبار قرار بگیرند، به سمت این شبکه‌ها با هزینه‌های کمتری گرایش پیدا می‌کنند که این گرایش فرصت و حتی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاری در رسانه‌های ورزشی است.

قاسمی اضافه‌ کرد: پیشرفت فناوری در برهه کنونی به شبکه‌ای تبدیل شده که در آن هر موبایل تبدیل به یک رسانه شده و مخاطبان سعی می‌کنند اخبار خود را چه به صورت کذب و چه به صورت واقعی از طریق شبکه های مجازی دنبال کنند که این جایگاه خوبی را برای رسانه‌هایی که سالیان زیادی در عرصه خبر فعالیت می‌کنند و خود را سکاندار و افراد متخصص حوزه خبر می دانند، رقم نمی‌زند.

مدیر رادیو ورزش تاکید کرد: در حال‌ حاضر حرفه خبرنگاری برای بسیاری از خبرنگاران ورزشی یک شغل اصلی محسوب می‌شود و از این طریق امرار معاش می‌کنند، اما متاسفانه در معرفی رسانه‌ها چون از پشتوانه و حمایت مالی برخوردار نیستند و به هر دلیلی با تعطیلی مواجه می‌شوند، خبرنگاران ورزشی از آینده شغلی خود مطمئن نیستند. به نظر می‌رسد انجمن ورزشی نویسان و انجمن صنفی باید حمایت‌های لازم خود را از خبرنگاران داشته باشند تا نگران از دست دادن شغل خود نباشند. البته این حمایت زمانی محقق می‌شود که این انجمن‌ها نیز از سوی فدراسیون‌ها، وزارت ورزش  و جوانان و ... از نظر منابع مالی مورد توجه قرار بگیرند تا نگران حمایت از اعضای خود نباشند.

قاسمی اضافه‌ کرد: با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور رسانه‌های نوین، بعضی از رسانه‌ها برای این که قافله اطلاع رسانی عقب نمانند و مدیریت خود را از دست ندهند، باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند. در حقیقت امروزه خبرنگاری در حوزه خبر موفق است که نگاه تک بعدی به موضوع خبر نداشته باشد  و در تمام زمینه‌ها فعالیت کند. اگر خبرنگاری به عنوان مثال فقط در حوزه خبر نویسی موفق باشد اما در سایر تخصص‌ها عملکرد قابل توجهی نداشته باشد به سرعت جایگاه خود را باید به خبرنگاران جدیدتری بدهد. بنابراین تامین امنیت شغلی برای خبرنگاران ورزشی پیش از این که از سوی نهادی یا ارگانی صورت بگیرد باید از طرف خود خبرنگار و نگاه چند بعدی او به این حرفه تامین شود تا نگران آینده شغلی خود نباشد.

انتهای‌ پیام

قاسمی: شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاران ورزشی است