رئال مادرید محکوم به پرداخت جریمه 18.4 میلیون می‌شود

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
رئال مادرید محکوم به پرداخت جریمه 18.4 میلیون می‌شود

باشگاه مادریدی با 18.4 میلیون یورو به شهرداری بدهد.

به‌ گزارش ‌ایسنا و به نقل از آس، اتحادیه اروپا رئال‌ مادرید را مجبور کرد که 18.4 میلیون به  شهرداری مادرید بدهد.

باشگاه مادریدی برای جبران کمک غیر قانونی در رابطه با تعویض زمین‌ها باید این جریمه را بپردازد. قضیه از آنجا شروع شد که در سال 1998 باشگاه رئال‌ مادرید زمینی به اندازه 30 هزار متر مربع را با زمین دیگر شهرداری عوض می‌کند اما باشگاه مادریدی متوجه می شود که این زمین قابل استفاده (ساخت و ساز) نیست.

پس از آن، شهرداری برای جبران این اتفاق در سال 2011، 22.7 میلیون یورو به باشگاه مادریدی می‌دهد اما یک کمپانی ارزش‌گذاری وابسته به یوفا، میزان ارزش آن را در سال 2011، 12.2 میلیون یورو اعلام می‌کند. به همین خاطر مادرید باید 18.4 میلیون یورو به شهرداری بدهد.

انتهای‌ پیام

رئال مادرید محکوم به پرداخت جریمه 18.4 میلیون می‌شود