Home

دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است :

از: ایسنا
دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان