دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵
دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

"اللهمّ وفّرحظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین "

"خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میـان وسیله‌ها ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان. "

از: ایسنا
دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان