Home

ایسلند اولین تیم تاریخ یورو با یک ترکیب ثابت در 5 بازی

ایسلند به اولین تیم تاریخ یورو تبدیل شده است که در 5 دیدار از یورو با یک ترکیب ثابت به میدان رفت.