Home

انفجار یک وسیله آتش‌بازی در نیویورک حادثه آفرید

انفجار در نیویورک یک مجروح برجای گذاشته است.

از: ایسنا
انفجار یک وسیله آتش‌بازی در نیویورک حادثه آفرید