آمادگی مسکو برای تحویل بخش دوم سامانه اس‌300 به تهران

خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های روس از آمادگی مسکو برای تحویل بخش دوم سامانه دفاعی اس 300 به ایران خبر داد.

<
از: ایسنا
آمادگی مسکو برای تحویل بخش دوم سامانه اس‌300 به تهران