مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان

مراسم یادبود شهدای محیط بان بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مجابی معاون پارلمانی حفاظت محیط زیست، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار، علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، شهربانو امانی مشاور رئیس سازم

مراسم یادبود شهدای محیط بان بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

عکس: حمید املشی - ایسنا

مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان
مراسم یادبود شهدای محیط‌ بان