Home

نویر: حذف تلخی بود

دروازه بان تیم ملی آلمان حذف از یورو 2016 را تلخ عنوان کرد.

از: ایسنا
نویر: حذف تلخی بود